دلا ديوانه شو ديوانگی هم عالمی داره

میگه : سلام

میگم : علیک سلام

میگه : فکر میکنی باختی ؟

میگم : نه نباختم

میگه : کم آوردی ؟

میگم : کم آوردن تو کار من نیست

میگه : ولی سخته

میگم : آره سخته ... خیلی سخت

میگه : ولی تو طاقت آوردی

میگم : بازم میارم ... طاقت میارم

میگه : تقصیر خودته

میگم : این تقصیر نیست

میگه : خوب بزن زیر همه چیز مثل خیلیا

میگم :موضوع اینه که مثل خیلیا نیستم ... رو حرفم وایستادم 

میگه : پس چشمت کور دندت نرم

میگم : اینکه رو حرفت وایستی و تا آخر خط بری آخر مرامه

میگه : خوب آره

میگم :اینکه کم نیاری و پای حرفت وایستی آخر مردونگیه 

میگه : خوب آره

میگم : اگه فشار زانو تو خم کنه اما سرت رو خم نکنه آخر استقامته

میگه :خوب آره 

میگم : اگه مثل مورچه بار سنگین تر از خودت رو حمل کنی آخر قدرته

میگه : خوب آره

میگم : آخرش هم مثل مور پای ملخ برای سلیمان ببری آخر کماله

میگه : خوب آره

میگم : پس حرفت چیه ؟

میگه : همه اینه درست ... ولی بشره تو لطیف تر از این حرفاست 

میگم : ولی میبینی که طاقت آوردم ... تا اینجا کم نیاوردم

میگه : ولی آخرش چی ؟

میگم :تا آخرش هستم 

میگه : نمی خوای حرفتو پس بگیری ؟

میگم : نه اصلاً ... گفتم پاشم ایستادم

میگه : خوب این خیلی سخته ؟

میگم : خوب منم لا پنبه ای نیستم ... پهلوونم 

میگه : پهلوون ... این دفعه خواستی بلف بزنی بپا یه چیزی بگی که اینقدر تاوان پس ندی ....

میگم : باکی نیست هستم پای همه چیز

ميگه: برات دعا می کنم

میگم : من همیشه به دعا احتیاج دارم .

هميشه ميگم ـ همه جا می گم ـ در هر حال می گم ـ عزيزم دعا يادت نره بخدا محتاجم

فدای تو

  
نویسنده : مينا وعلي ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٥
تگ ها :