به دل مي سپارم تورا تا نميرم ...

سلام ای غروبِ غريبانه دِل

سلام ای طلوعِ سحر گاه رفتن

سلام ای غم لحظه های جدایي

خداحافظ ای شعر شبهای روشن

...............
خداحافظ ای شعر شبهای روشن

خداحافظ ای قصه عاشقانه

خداحافظ ای آبي روشن عشق

خداحافظ ای عَطرِ شعرِ شبانه

...............
خداحافظ ای هم نشينِ هميشه

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

تو تنها نمي ماني ، ای مانده بي من ...

 

تو را مي سپارم به دل های خسته

تو را می سپارم به مينای مهتاب ...

 

 تو را مي سپارم به دامان دريا

اگر شب نشينم اگر شب شکسته

تو را  مي
سپارم به رويای فردا

به شب مي سپارم تورا تا نسوزم ...  

 

به دل مي سپارم تورا تا نميرم

اگر چشمه واژه ازغم نَخُشکد .....

 

اگرروزگار این صدا را نگيرد ..........

خداحافظ ای برگ و بار دل من

خداحافظ ای سایه سار هميشه

اگر سبز رفتي اگر زرد ماندم


خداحافظ ای ای نو بهار هميشه

  
نویسنده : مينا وعلي ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱٢
تگ ها :