بی کسی

    سلام

ديشب خواب خيلی بدی ديدم هر وقت هر زمان که خواستم خوابم را برای يک نفر که خيلی دوستش دارم و برايم خيلی ارزش داره تعريف کنم حرف توی حرف انداخت و هيچ وقت نخواست خوابم را برايش تعريف کنم امروز هم که گفتم باز هم مثل روزهای ديگه حرف را عوض کرد باشه ميمونه برای خودم ولی اول محرم دوست نداشتم چنين خوابی ببينم .

هر كس به دليلي دل ما مي شكند ... بيگانه جدا دوست جدا ميشكند

بيگانه اگر مي شكند حرفي نيست ... من در عجبم دوست چرا مي شكند

بشكست دل ما كس صدايش نشنيد ... آري كه دل بي صدا مي شكند

 

  
نویسنده : مينا وعلي ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
تگ ها :