دل

يادم باشد حرفي نزنم که به کسي بر بخورد
نگاهي نکنم که دل کسي بلرزد
خطي ننويسم که آزار دهد کسي را
که تنها دل من ؛ دل نيست

يادم باشد براي درس گرفتن و درس دادن
به دنيا آمده ام نه براي تكرار اشتباهات گذشتگان
يادم باشد جواب كين را با كمتر از مهر
و جواب دو رنگي را با كمتر از صداقت ندهم
يادم باشد گره تنهايي و دلتنگي هر كس
فقط به دست دل خودش باز مي شود
يادم باشد هيچگاه لرزيدن دلم را
پنهان نكنم تا تنها نمانم

  
نویسنده : مينا وعلي ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
تگ ها :