آدما زود از ياد می رند

خيلی خوشحالم که خودت اعتراف کردی که مطلبی که نوشتم درسته تو منو دوست نداشتی يا اگر هم دوست داشتی بقول معروف دوستی خاله خرسه بود خودت خوب می دونی که برای من تو دوستی تو اولين و آخرينی حتی خودتم خوب می دونی از اون قضيه که خيلی ناراحت ميشی من حرفشو بزنم .... من برای رفاقت يا دوستی نمی خواستم .... تو هم به اون عنوان نمی تونستی باشی ... پس اشتباه نکن ... نگو هميشه آخرم نه ... شايد در يک موضوع اصلا نباشی که فکر کنی آخری ... ولی در يک موضوع ديگه هميشه اول و آخرش هستی .... اگه حرفی بوده اگه چيزی بوده فقط به خاطر زندگی بوده .... تو خودتم برای زندگی مطمئن باش تلاش می کنی .... پس حرفهای بی ربط نزن.... شرطی هم که گذاشتم باز هم روی حرفم هستم.... می دونی چرا ... توی اين مدت خيلی خوردم کردی .... کوچک تر از اون چيزی که زمانی فکرشو بکنم .... آنقدر کوچک کردی که ديگه به چشم نميام .... خودت نفهميدی .... نفهميدی که چه آفتی بهم زدی.... بعد هم توقع داری به راهتی قبول کنم و بگذرم..... چه کابوسها که ديدم و می بينم .... خدا از سرت نگذره... باز هم می گم من کاری نکردم ... ولی اگر طرفت جنبه نداشته باشه اگر برای مدتی ازش کنار بکشی ... زود رهات می کنه ميره سراغ شخصی ديگه ... بقول معروف

اين خر نشد خری ديگه                          پالون مي دوزيم رنگ ديگه

تو اين كار رو كردی پالونات تمون شد رنگاتم ديگه رنگ نداشت برگشتی سراغ يار قديمی ... تو نامردی و من نامردی نكردم.... هيچی نداشته باشم اين جواب را دارم بگم كه تو كردی و من تماشا كردم

دوستی داشتن يعنی چی ؟!!!....

  
نویسنده : مينا وعلي ; ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
تگ ها :