نامت را نميدانم ؟ غريبه ی آشنا يا آشنای غريبه ...

ای کاش ميشد که تو برايم هميشه غريبه ميماندی 

                                      

                                          ای کاش هيچگاه چشمهای  نافذت را نميديدم

 

ای کاش هيچگاه وجود گرمت را حس نميکردم

                                                           اما حالا چه بگويم

 

کدامين نام را برای تو بايد که برگزينم

                                                  غريبه ی آشنا

                                                                       و يا آشنای غريبه

چشمانم با تو غريبه است

 

اما دلم آشناتر از هر آشنايی ست

 

         چشمانم را بستم  که بتوانم  با چشم دلم تو را بيشتر و بهتر ببينم

 

اما نميدانم چرا

                    از کنارم  همچو پرنده ايی آشفته  پر کشيدی

 

                                              رهايم کردی  و چشم به راهم گذاشتی

 

چند صباحيست که در پی تو

                                     به هر کجا که گفته باشی سفر کردم

 

به دنبالت بودم  که شايد تو را در آنجا  بيابم

 

                                دست تقدير مرا به هر سو که ميخواست می کشاند

 

          و من همچو اسبان وحشی  در چمنزار قلبم  به دنبالت بودم

 

گامهايم را بلند و استوار  در جا پای تو نهادم

 

                                             نميدانم کدامين راه را اشتباه طی کرده ام 

که هنوز هم به تو نرسيده ام

                                        نمیدانم تاوان کدامين گناه انجام نداده را ميدهم

 

که هر جا که پا ميگذارم

                              گويی از تو دور و دور تر ميشوم

                                                                  آری ای معشوقه ی من  

 

به کدامين قلب سفر کرده ايی

                                   در کجا سکنی گزيده ايی

                                                                يا شايد هم کوچ کرده ايی

 

اگر سفر کرده ايی

                                  بگذار بگويم که سفر بخير همسفر من

 

           اگر درقلبی سکنی گزيده ايی بايد که بگويم  قلبگاه جديدت مبارک

 

و اگر که کوچ باشد

                              ملتمسانه از تو ميخواهم که زودتر برگردی

 

  
نویسنده : مينا وعلي ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٠
تگ ها :